Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Certyfikat

Po odbyciu 15-dniowego szkolenia uczestnik otrzymuje:
Provisional Post Graduate Certificate in Therapeutic Play Skills (Tymczasowy Certyfikat Umiejętności Terapeutycznych w Terapii Zabawą)
Post Graduate Certificate of Therapeutic Play Skills (Ceryfikat Umiejętności Terapeutycznych w Terapii Zabawą) otrzymuje uczestnik, który spełnia poniższe wymagania:
- 80 % obecności na szkoleniu,
- pozytywna ocena prac zaliczeniowych,
- przeprowadzenie 100 godzin pracy klinicznej w formie sesji terapeutycznych Play Therapy pod superwizją indywidualną lub grupową. 

Terapeuta, który uzyska Post Graduate Certificate of Therapeutic Play Skills zostaje zgłoszony przez Play Therapy International do Rejestru Play and Creative Arts Therapist prowadzonego przez PSA (Proffesional Standards Authority).
Tytuł Certified Play Therapist (Certyfikowany Terapeuta Play Therapy) otrzymują osoby, które ukończą kolejny poziom szkoleniowy: Diploma in Practice Based Play Therapy- uprawniający do pracy dyrektywnej oraz do pracy z grupą.

 Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
501 460 714
Adres

PRACOWNIA PLAY THERAPY 
Nina Ambroziak
Kameliowa 12 (róg ul. Dworkowej)
Osiedle Stara Miłosna, 05-077 Warszawa

 

PLAY THERAPY POLAND
ul. Szlachecka 14
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU