Co to jest Play Therapy?
Poprzez bawienie się terapeuci mogą pomóc dzieciom w nauczyć się bardziej adaptacyjnych zachowań w sytuacjach, w których dziecko prezentuje deficyty emocjonalne, czy społeczne.

Terapia krok po kroku

Rozpoczęcie terapii

 

Rozpoczęcie terapii

Rozpoczęcie terapii poprzedza spotkanie z rodzicami i dzieckiem, które trwa 45-60 minut. Celem tego spotkania jest ocena pozycji dziecka w rodzinie, zapoznanie ze sposobami komunikowania się w rodzinie.
Następnie odbywają się 1-2 spotkania terapeuty z rodzicami. Celem tych spotkań jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, zapoznanie się z trudnościami dziecka doświadczanymi przez jego rodziców, wypełnienie SDQ, podpisanie kontraktu terapeutycznego wraz z określeniem planowanej ilości sesji terapeutycznych i spotkań ewaluacyjnych z rodzicami .
Następne spotkanie terapeuty odbywa się z dzieckiem i ma charakter sesji wprowadzającej. Zwykle trwa ono około 30 minut. Podczas tego spotkania terapeuta prezentuje dziecku Play Room i jego wyposażenie, nawiązuje pierwszy kontakt z dzieckiem.
Po sesji wprowadzającej rozpoczyna się terapia zasadnicza dziecka.

Przebieg sesji

Sesja rozpoczyna się w stały sposób poprzez określenie stanu emocjonalnego dziecka.
Podczas 45 minutowej sesji terapeutycznej dziecko samodzielnie wybiera i aktywnie korzysta z materiałów dostępnych w pokoju zabaw. Zastosowanie przez dziecko zróżnicowanych materiałów, takich jak piasek i woda, farby, klej, miniatury postaci ludzkich, zwierząt, drzew- daje wolną rękę i przestrzeń dla wyobraźni dziecka.
Tworzenie świata np. w piasku, daje dziecku sposobność doświadczenia siebie w działaniu, rozwija poczucie sprawczości i kontroli w jego świecie. Atmosfera bezwarunkowej akceptacji, tak charakterystyczna dla Play Therapy oraz bezpieczna relacja- tworzona pomiędzy terapeutą i dzieckiem, stanowią podstawę procesu terapeutycznego.
Sesja kończy się w stały sposób, poprzez poinformowanie dziecka o zakończeniu, które ma miejsce 5 minut przed końcem sesji oraz po 45 minutach sesji.

Przebieg sesji

Czas + materiały

Jedna sesja terapeutyczna z dzieckiem trwa 45 minut.
W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku małych dzieci około 3 roku życia, dzieci z ADHD) sesje rozpoczynają się od 30 minut i są stopniowo wydłużane do 45 minut. Zwykle dzieci po pierwszej sesji domagają się jej przedłużania. Tak więc bez problemu kolejna sesja może trwać już w pełnym wymiarze przewidzianym dla sesji Play Therapy, czyli 45 minut.
Materiały w Play Room zdecydowanie różnią się od innych pokojów terapeutycznych. Dziecko w pokoju do terapii zabawą ma do wyboru poniższe rodzaje materiałów:
- piaskownica z dnem i ścianami bocznymi w niebieskim kolorze
- zestaw figurek do zabawy w piaskownicy, reprezentujący postacie ludzkie, zwierzęta domowe oraz dzikie, ponadto budynki, rośliny
- bohaterów pozytywnych i negatywnych z baśni, owady, kryształy, kamienie itd.
- pacynki postaci ludzkich, zwierząt- po 2 sztuki każdego rodzaju
- instrumenty muzyczne po 2 sztuki każdego rodzaju
- stroje i maski
- materiały do ekspresji ruchowej, np. pompony, szarfy, sznury, taśmy, koce,
- materiały do aktywności kreatywnej np. farby, kredki, flamastry, glina, ciastolina, papiery.
Opowiadania terapeutyczne i twórcze wizualizacje są tworzone przez terapeutę indywidualnie dla każdego dziecka.

NARZĘDZIE TERAPEUTYCZNE   ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI
Kreatywna wizualizacja   Rozumienie i myslenie
Opowiadania terapeutyczne   Rozwój duchwy i moralny
Drama   Relacje społeczne
Pacynki i maski   Dbałość o siebie
Materiały kreatywne   Kreatywność i poczucie estetyki
Instrumenty muzyczne   Komunikowanie się
Taniec i ruch   Umiejętności fizyczne
Piaskownica /Sand Play   Umiejętności emocjonalne

Zakończenie terapii

Decyzja o zakończeniu terapii jest podejmowana w toku wspólnej rozmowy i wymiany informacji pomiędzy terapeutą i rodzicami.
Zwykle zakończenie terapii ma miejsce wówczas, gdy zostaną osiągnięte cele terapii określone przez rodziców w wywiadzie początkowym.
Ilość sesji terapeutycznych jest uzależniona o stopnia nasilenia trudności dziecka. Przy niewielkich trudnościach proponuje się 6 cotygodniowych spotkań. Przy większych trudnościach- 12 sesji. Przy poważnych trudnościach terapia trwa 6-12 miesięcy.

Efekty Play Therapy

- rozwój bardziej pozytywnego obrazu Ja,
- wzięcie przez dziecko większej odpowiedzialności za siebie,
- zwiększenie zdolności do kierowania sobą,
- zwiększenie samoakceptacji,
- zwiększenie samodzielności,
- samodzielne podejmowanie decyzji przez dziecko,
- doświadczenie poczucia kontroli,
- rozwój własnego, wewnętrznego źródła oceny.

Podczas bawienia się dziecko dokonuje integracji swego doświadczenia. Proces ten wymaga obecności zaufanego terapeuty, który przyjmie komunikację i w wystarczającym stopniu ją odzwierciedla. W takich niezwykle specyficznych warunkach jednostka może się zintegrować i zaistnieć jako całość, a proces ten jest ekspresją poczucia, że JA JESTEM, żyję, jestem sobą (D. Winnicot).
Efektem Play Therapy jest stworzenie u dziecka reprezentacji bezpiecznej relacji z dorosłym będącej efektem doświadczenia bezpiecznej więzi z terapeutą. Dzięki temu dziecko może rozwijać swoje kompetencje społeczne przenosząc nowy wzorzec relacji z terapeutą na inne osoby w swoim środowisku.

Play Therapy umożliwia dziecku zwrócenie uwagi na własne uczucia oraz przyglądanie się własnym uczuciom w bezpiecznym, akceptującym otoczeniu.
To pomaga dzieciom uczyć się:
- tego, że przeżywanie wszystkich uczuć jest normalne, akceptowane,
- radzenia ze swoimi uczuciami w sposób bezpieczny oraz konstruktywny.

Play Therapy pomaga dziecku zaangażować i rozwijać jego własne siły wewnętrzne. Pomaga dziecku poznać źródła tej siły. Pomaga dziecku poczuć panowanie nad jego własnym życiem w atmosferze akceptacji.
Efekty Play Therapy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU