Sprawozdanie z działalności za 2022

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ FUNDACJI PLAY THERAPY FOR POLAND w 2022 roku

Aktywności Fundacji Play Therapy for Poland w 2022 roku były prowadzone w wielu bardzo trudnych i wymagających kontekstach, których wystąpienia jeszcze kilka lat teamu nie potrafiliśmy przewidzieć. Takim kontekstem jest wojna w Ukrainie i konieczność niesienia pomocy humanitarnej dzieciom uchodźców ukraińskich, które znalazły się w Polsce, w polskich szkołach i przedszkolach oraz które były w Polsce tylko transferowo w drodze do innych krajów.Bardzo intensywne działania w tym zakresie były i są nadal podejmowane przez Fundację Play Therapy for Poland. Polska jest krajem graniczącym z Ukrainą i setki tysięcy obywateli Ukrainy, przede wszystkim kobiet i dzieci, znalazło schronienie w naszym kraju. Zapewnienie tym osobom pomocy w dziedzinie zdrowia emocjonalnego oraz psychicznego, leczenie następstw emigracji, traum, stałe wysokiego poziomu lęku stało się wyzwaniem dla specjalistów zdrowia psychicznego w Polsce, w tym dla terapeutów Play Therapy, którzy świadczyli terapię lub organizowali zajęcia terapeutyczne dla dzieci ukraińskich, ale tez polskich. Polskie dzieci stały się świadkami traumy dzieci ukraińskich, które znalazły się w polskich szkołach i przedszkolach.
Fundacja Play Therapy for Poland mając na uwadze olbrzymie zapotrzebowanie na krótkoterminową pomoc terapeutyczną dla dzieci:

I. zorganizowała bezpłatny 3-godzinny webinar szkoleniowy dla polskich terapeutów Play Therapy wspólnie z Academy of Play and Child Psychotherapy pt.: Trauma and Neuroscience (18 marca 2022);
II. zorganizowała bezpłatny 2-godzinny webinar praktyczny dla polskich terapeutów Play Therapy wspólnie z Play Therapy International, Play Therapy Croatia, Play Therapy Indonesia, Play Therapy United Kingdom pt.: Praca terapeutyczna Play Therapy z dzieckiem dotkniętym traumą i uchodźctwem (10 marca 2022);

III. Prezes Fundacji Nina Ambroziak przeprowadziła 23 marca 2022 roku transmisję na żywo na Facebook pt.: „Praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem, które doświadczyło traumy wojny lub jest świadkiem traumy”.

IV. Prezes Fundacji Nina Ambroziak przeprowadziła 24 maja 2022 roku transmisję na żywo na Facebook pt.: „Jak zadbać o integrację polskich i ukraińskich dzieci”.

V. Fundacja Play Therapy for Poland wspólnie z firmą Play Therapy Poland oraz międzynarodową organizacją zawodową non-profit: Play Therapy International przeprowadziła szkolenie dla polskich terapeutów Play Therapy w zakresie terapii grupowej oraz pracy dyrektywnej, aby terapeuci mogli jak najszybciej przystąpić do pracy z grupami dzieci i młodzieży w różnych częściach Polski. Dzięki temu przeszkoleni terapeuci Play Therapy mogli objąć grupowym wsparciem terapeutycznym dużo większą ilość dzieci w porównaniu z terapią indywidualną.

 


 

VI. Po wybuchu wojny na Ukrainie podjęliśmy decyzję o jak najszybszym zorganizowaniu pomocy dla dzieci uchodźców z Ukrainy, które uciekły do Polski. Fundacja Play Therapy for Poland aktywnie uczestniczyła w akcji humanitarnej „Misio dla Maszy i Saszy” . Wspólnie z Komitetem Społecznym pomagała w zbiórce publicznej zarejestrowaną na  portalu MSWiA.
Bardzo pomogła nam w tym firma farmaceutyczna Servier. która wsparła nas rzeczowo i  personalnie. Film o akcji można obejrzeć  tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=YpF2JzOWKWQ
Celem zbiórki było przygotowanie  „wyprawki” dla każdego malucha-uchodźcy z Ukrainy. Dziecko wyposażone w taki set miało możliwość odreagowania i zajęcia się swoimi sprawami w życiu kierowanym przez dorosłych. Idąc za naszą filozofią potwierdzoną badaniami klinicznymi, zabawa redukuje u dzieci poziom stresu, wyzwala endorfiny i oksytocynę ❤️ , co jest niezbędne w dla dzieci w kryzysie humanitarnym-  w czasie ASD (Zespole Ostrego Stresu). Wyprawka dla dzieci składała się z:
1. Misia max. 30cm
2. bloku rysunkowego/papieru do rysowania
3. kredek
4. flamastrów
5. baniek mydlanych
6. fidget pada/fidget control lub czegoś do manipulowania w rękach
7. "gniotka”
8. ciastoliny/ plasteliny.
Wszystkie rzeczy były razem, jako komplet, spakowane do worka ze sznureczkami do zawiązania lub założenia na plecy i stanowiły dla dziecka jego pokój zabawy. Fundacja Play Therapy for Poland uczestniczyła fizycznie w pomocy, zbiórce, pakowaniu i dystrybucji ponad 2000 zestawów dla dzieci w kryzysie humanitarnym w Ośrodkach dla Uchodźców, Centrach Pomocy Humanitarnej, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach, w których znalazły się dzieci uchodźców ukraińskich. Zestawy Misio dla Maszy i Saszy znalazły się we wszystkich krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii – jako wzór pomocy humanitarnej niesionej przez polskich terapeutów Play Therapy dla dzieci ukraińskich w kryzysie uchodźctwa w celu zapobiegania traumie, i zaburzeniom psychicznym z niej wynikających.

VII. Mając na uwadze olbrzymią ilość dzieci uchodźców ukraińskich, które znalazły się Polsce i nie posiadały w większości żadnej diagnozy, Fundacja przygotowała tłumaczenie na język angielski dla terapeutów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych Play Therapy w Polsce narzędzia do badań przesiewowych oraz dalszej diagnostyki:  Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży – UPK stworzony przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Kwestionariusz ten okazał się być bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym dla terapeutów Play Therapy, psychologów, psychiatrów, pedagogów- którzy rozpoczynali w Polsce pracę z dziećmi uchodźców ukraińskich. Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży- w wersji angielskiej był dystrybuowany bezpłatnie dla specjalistów, nauczycieli oraz rodziców, którzy potrzebowali konsultacji specjalistycznych oraz ustalenia dalszych form oddziaływań terapeutycznych indywidualnych oraz grupowych.

VIII. Profilaktyka i prewencja w obszarze zdrowia psychicznego wskazywane są jako kluczowe w okresie dzieciństwa i dorastania. Zgodnie z celem Fundacji, jakim jest: zapobieganie rozwojowi zaburzeń psychicznych u dzieci na skutek doświadczeń życiowych traumy, uchodźctwa, przemocy, krzywdzenia w Polsce istnieje potrzeba wdrożenia efektywnej, bezpiecznej oraz przyjaznej dzieciom formy wspierania rozwoju emocjonalnego, społecznego i psychicznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Holistyczne podejście Play Therapy do rozwoju dziecka, a tym samym do terapii dzieci, daje nadzieję na zaspokojenie ich zróżnicowanych potrzeb, co w efekcie będzie zapobiegać, zmniejszać lub eliminować rozwój psychopatologii w rozwoju dzieci. W zakresie działań mających na celu profilaktykę i prewencję w obszarze zdrowia psychicznego oraz obejmujących propagowanie metody Play Therapy w Polsce najważniejszym był aktywny udział Fundacji Play Therapy for Poland w dniach 2-4 czerwca 2022 r.w 30. Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie Gdańskim. Fundacja Play Therapy for Poland wraz z Prezesem Fundacji- Niną Ambroziak oraz dr Katarzyną Sitnik-Warchulską z afiliacją Play Therapy International podczas konferencji zaprezentowały referat pt. „Wspieranie Rozwoju Dziecka w niedyrektywnej terapii przez bawienie się – Play Therapy” wyniki badań przeprowadzonych w grupie 30 dzieci, które uczestniczyły w 12 sesjach krótkoterminowej terapii niedyrektywnej przez bawienie się Play Therapy. Podczas wystąpienia postawiono pytania o to, czy problemy emocjonalne, społeczne oraz behawioralne dzieci w ocenie rodziców różnią się między rozpoczęciem i zakończeniem terapii, a także czy istnieją jakieś rozbieżności, uwzględniając płeć oraz wiek dziecka, jak i sformułowane przez rodziców cele terapii.

IX. Na koniec chcielibyśmy umieścić w tym sprawozdaniu informację o aktywności z której Fundacja Play Therapy for Poland jest szczególnie dumna i która znajduje się cały czas w sercu naszych aktywności. W 2022 roku trzykrotnie uczestniczyliśmy w organizacji przez Play Therapy Poland praktycznych szkoleń  Play Therapy: „Certyfikat - Umiejętności Terapeutyczne w Terapii Play Therapy”. Szkolenia te organizowane cyklicznie kilka razy w roku to dla Zarządu Fundacji jeden z zasadniczych obszarów aktywności. Możliwość spotkania się ze specjalistami pracującymi terapeutycznie z dziećmi na wczesnych etapach kariery, dzielenia się wiedzą, ale także wymiany doświadczeń, stanowi ważny element naszego zaangażowania w zachęcanie nowych terapeutów nie tylko do zdobywania wiedzy, ciągłego kształcenia, wymiany doświadczeń, ale także angażowania się w działalność Fundacji.

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU