SZKOLENIA
playtherapy

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów pracujących terapeutycznie z dziećmi oraz adolescentami oraz dla osób, które zamierzają rozpocząć pracę terapeutyczną.

CEL SZKOLEŃ
playtherapy

Nadrzędnym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia bezpiecznej praktyki w terapii dzieci oraz efektywnego wykorzystania umiejętności terapeutycznych związanych z zabawą w zróżnicowanych warunkach.

PROGRAM SZKOLEŃ
playtherapy

Wszechstronny i spójny program szkolenia jest oparty na kompetencjach terapeutycznych zdefiniowanych przez Play Therapy International jako standard międzynarodowy.
PLAY THERAPY POLAND

Formularz zgłoszeniowy

Wybierz szkolenie

Wybierz szkolenie
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Wybierz termin szkolenia

Wybierz termin szkolenia

Dane osobowe

Dane osobowe


Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie i doświadczenie

Dane kontaktowe w razie nagłego wypadku

Dane kontaktowe w razie nagłego wypadku

Problemy ze zdrowiem / stopień niepełnosprawności

Problemy ze zdrowiem / stopień niepełnosprawności

Oświadczenia i niezbędne zgody

Oświadczenia i niezbędne zgody

Opcje płatności

Opcje płatności

Konto do wpłat za szkolenie:
Bank PKO BP: 72 1440 1185 0000 0000 0328 7742
PLAY THERAPY POLAND
ul. Szlachecka 14
05-077 Warszawa


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Play Therapy Poland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szlacheckiej 14;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu szkolenia.
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Play Therapy Poland, Play Therapy International oraz The Academy of Play and Child Psychotherapy
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu szkolenia
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak kwalifikacji na Szkolenia: Post Graduate Certificate of Therapeutic Play Skills.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Szkolenie Play Therapy (Terapii Zabawą) 15- dniowe na poziomie Dyplomu

To szkolenie Diploma in Play Therapy (Terapia Zabawą) jest akredytowane przez Play Therapy International (PTI), Academy of Play and Child Psychotherapy.
Jest jedynym ogólnoświatowym szkoleniem Play Therapy, którego efektywność jest potwierdzona badaniami klinicznymi obejmującymi ponad 19 000 przypadków.

Pomyślne ukończenie tego szkolenia Play Therapy oraz złożenie portfolio zapewnia międzynarodowy tytuł "Play Therapist"- nadawany przez PTUK Register of Play and Creative Arts Therapists. Tytuł zawodowy jest zatwierdzony przez  Professional Standards Authority- niezależną brytyjską organizację, zajmującą się tworzeniem i ochroną standardów w zawodach związanych z ochroną zdrowia ludzi w Wielkiej Brytanii.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie Diploma in Play Therapy jest przeznaczone dla każdego, kto pomyślnie ukończył APAC „Certyfikat- praktyczne umiejętności terapeutyczne w Play Therapy (Terapii Zabawą) i posiada co najmniej 40 godzin ze 100 godzin wymaganej pracy klinicznej z dziećmi lub młodzieżą z wykorzystaniem Terapii Zabawą. 
Szkolenie jest przeznaczone dla:
psychologów, psychologów klinicznych, nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, logopedów, psychiatrów, psychiatrów dziecięcych, pediatrów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów zajęciowych, personelu  domów dziecka, pracowników agencji adopcyjnych/ zastępczych.

INFORMACJE OGÓLNE
Szkolenie zostało zaprojektowane, aby:
- wzmocnić Twoją karierę/umiejętności zawodowe
- zwiększyć satysfakcję w pracy z dziećmi
- dać Ci zdolności rozwijania umiejętności emocjonalnych dzieci od 3. roku życia
- dać Ci umiejętności łagodzenia problemów związanych z zachowaniem i zdrowiem psychicznym dzieci od 3. roku życia
- wspomóc Twój rozwój osobisty
- wyposażyć Cię w kompetencje Profession Structure Model zdefiniowane przez PTUK do pracy z pojedynczymi klientami na pogłębionym poziomie terapii niedyrektywnej oraz dyrektywnej oraz grupami dzieci, które mają umiarkowane i poważne problemy.
Szkolenie ma charakter doświadczalny i będzie zakorzenione w niedyrektywnej terapii przez zabawę.
Podobnie jak podczas szkolenia na Certyfikat, materiał na Dyplom opiera się na teorii i praktyce psychologii humanistycznej, szczególnie tej Virginii Axline ("Dibs W poszukiwaniu siebie") i Carla Rogersa oraz terapii Gestalt opracowanej przez Violet Oaklander. Uznaje wkład wniesiony przez innych we wczesnych latach 1900, takich jak John Bowlby, Margaret Lowenfeld, Donald Winnicott, Rachel Pinney itp. Rozszerza się na głębsze zrozumienie nieświadomych procesów w odniesieniu do rozwoju dziecka w oparciu o nauki Freuda, Junga, Graff, Fairburn Hillman, Moore i Jacobson. Kładzie również nacisk na duchowy aspekt rozwoju człowieka. 
Główne elementy "Zestawu narzędzi do terapii zabawą", które zostały omówione na szkoleniu „Certyfikat- praktyczne umiejętności terapeutyczne w Play Therapy (Terapii Zabawą) są ponownie omawiane na wyższym poziomie kompetencji i przekształcane w umiejętności do wykorzystania w grupach terapeutycznych. Nauczysz się również, jak radzić sobie z trudniejszymi problemami oraz jak używać PTDM jako narzędzia oceny.

CELE SZKOLENIA
Umożliwienie uczestnikom bezpiecznego i efektywnego wykonywania zawodu terapeuty Play Therapy (Terapii Zabawą).
Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie:

 • posiadał kompetencje do pracy ze wszystkimi dziećmi (indywidualnie i grupowo) ze wszystkimi problemami, w których terapia zabawą jest odpowiednia oraz z dziećmi i młodymi ludźmi z łagodnymi, średnimi i poważnymi problemami emocjonalnymi
 • dokonywał oceny sesji z wykorzystaniem PTDM
 • gruntownie rozumiał zasady leżących u podstaw Play Therapy (Terapii Zabawą) oraz odpowiednio wykorzystywał technik Play Therapy Tool Kit
 • posiadał kompetencje wymagane do prowadzenia sesji Play Therapy z grupami dzieci, jak również indywidualnie
 • posiadał umiejętność oceny potrzeb dzieci
 • posiadał zdolności do utworzenia niezależnej praktyki usługowej Play Therapy
 • posiadał umiejętność podejmowania decyzji biorąc pod uwagę kwestie etyczne dotyczące wszystkich stron
 • posiadał zwiększoną pewność siebie w stosowaniu Play Therapy (Terapii Zabawą) z dziećmi i młodzieżą oraz komunikacji z osobami polecającymi, rodzicami i opiekunami
 • posiadał umiejętności doradcze, terapeutyczne i praktyczne do prowadzenia skutecznej Play Therapy (Terapii Zabawą)
 • posiadał świadomość własnego procesu i rozwoju
 • posiadał obszerną wiedzę teoretyczną na temat rozwoju dziecka i psychologii dziecka
 • posiadał umiejętność korzystania z pełnego zestawu narzędzi Play Therapy
 • posiadał podstawowe rozumienie zagadnień i metod badawczych związanych z terapią przez zabawę.

DYPLOM- STRUKTURA SZKOLENIA
Moduły 1 - 3 wchodzą w skład szkolenia APAC „Certyfikat- praktyczne umiejętności terapeutyczne w Play Therapy (Terapii Zabawą). Kolejność i zawartość może się nieznacznie różnić w zależności od szkolenia. Na poziomie Dyplomu umiejętności z modułów 1-3 są pogłębiane.
Moduł 4 - Praca terapeutyczna z grupami dzieci - rozwijanie umiejętności zabawy metaforycznej na poziomie zaawansowanym
Celem tego modułu jest:
1. wykorzystanie przez studentów zaawansowanych interwencji terapii zabawą z dziećmi, które mają poważniejsze problemy
2. wprowadzenie do pracy terapeutycznej z grupami dzieci
3. przegląd narzędzi Play Therapy (Terapii Zabawą) nauczanych podczas Certyfikatu, aby umożliwić studentom pracę z dziećmi i młodzieżą z poważniejszymi problemami
4. terapeutyczna praca z grupą
5. wprowadzenie nowych koncepcji teoretycznych, w tym Embodiment, Projection and Role (EPR) oraz Play Therapy Dimensions Model (PTDM)
6. rozwijanie zdolności studentów do harmonijnej i produktywnej pracy w grupie, jak również do prowadzenia i bycia odpowiedzialnym za terapię grupową Play Therapy (Terapii Zabawą).
Moduł 5 - Podejmowanie decyzji terapeutycznych w oparciu o pogłębione umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą z poważniejszymi problemami
Celem tego modułu jest:
1. umiejętność stosowania i krytycznego analizowania technik terapii w piaskownicy i arteterapii na głębszym poziomie, wymaganym w pracy z dziećmi z poważnymi problemami
2. przygotowanie studentów do działania w ramach prawnych i etycznych jako rzeczników dzieci, które będą świadkami w procesie sądowym i które ujawniły nadużycie.  Ta część obejmuje odpowiadanie na prośby sądu i pisanie raportów dla sądu.
Moduł 6 - Integracja zestawu narzędzi terapeutycznych z praktyką i badaniami
Podczas tego modułu nauczysz się: 
- stosować glinę oraz maski z klientami o szerokim spektrum potrzeb na poziomie pogłębionym
- korzystać z zestawu narzędzi Play Tool Kit w zróżnicowanych warunkach i z różnymi klientami
- wykorzystywać rozszerzoną wiedzę na temat neurobiologii i metod badawczych
- wykorzystywać bazę dowodów opartą na praktyce terapii przez zabawę oraz rozważać nowe tematy do badań
- pracy terapeutycznej z grupami w praktyce
- wykorzystywać pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologii i jej powiązań z psychoterapią na pogłębionym poziomie
- rozwiązywania problemów, które napotkałaś podczas tworzenia własnej praktyki w terapii zabawą.

METODY NAUCZANIA
Nauka będzie miała charakter doświadczalny i oparty na współpracy, z wykorzystaniem pracy w parach, w grupach, poprzez odgrywanie ról i prezentację przypadków. 
Istotne jest, aby uczestnicy pracowali z dziećmi w trakcie trwania szkolenia.  Przed otrzymaniem dyplomu należy odbyć 100 godzin pracy pod superwizją.  (Godziny te są dodatkowe w stosunku do tych wymaganych na kursie certyfikatowym). Grupowa superwizja kliniczna tej pracy jest podstawową metodą uczenia się.  Sytuacje i problemy, które napotykasz w pracy klinicznej wraz z ich rozwiązaniami są istotną częścią procesu uczenia się.

CZAS TRWANIA
- 15 dni zrealizowane w formie 5 trzydniowych modułów
- 9 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia - na złożenie prac akademickich
- 18 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia - na ukończenie pracy klinicznej i 100 godzin praktyki pod superwizją.

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU
Dyplom Post Graduate Diploma in Play Therapy zostanie przyznany po wykonaniu w ciągu 20 miesięcy od dnia rozpoczęcia szkolenia następujących prac: 
- dwa pisemne studia przypadków, obejmujące pracę z dzieckiem przez co najmniej 1 rok i pokazujące wyraźną integrację teorii i praktyki; druga praca- to 6 sesji pracy grupowej.
- ukończenie indywidualnego, praktycznego projektu terapeutycznego, opracowanego i udokumentowanego przez uczestnika.
- ciągła ocena wkładu pracy podczas szkolenia i zdolności do pracy z dynamiką grupy 
- przygotowanie prezentacji programu pracy z grupą podczas szkolenia
- 100 godzin pracy indywidualnej z dziećmi z wykorzystaniem terapii zabawą.
- ukończenie eseju na temat rozwoju własnej praktyki (około 3000 słów)
- regularna superwizja (1 godzina superwizji na 6 godzin pracy klinicznej) z superwizorem Play Therapy PTI
- 80% obecność na szkoleniu.

GRAFIK SZKOLEŃ 2022/2023Miejsce szkolenia: Warszawa, Aleja Piłsudskiego 4 A lokal 2, 05-077 Warszawa

Koszt: 12500 zł

Terminy szkolenia i zjazdów

SZKOLENIA playtherapy

Szkolenie wprowadzające do Play Therapy (Terapii Zabawą)
1-dniowe

Szkolenie wprowadzające do Play Therapy (Terapii Zabawą) 1-dniowe

Szkolenie dla osób zainteresowanych Play Therapy (Terapią Zabawą)

więcej
Szkolenie Play Therapy 
(Terapii Zabawą)
15-dniowe na poziomie Certyfikatu

Szkolenie Play Therapy (Terapii Zabawą) 15-dniowe na poziomie Certyfikatu

Szkolenie akredytowane przez Play Therapy International oraz Academy of Play and Child Psychotherapy (UK)

więcej
Szkolenie Play Therapy 
(Terapii Zabawą)
15- dniowe na poziomie Dyplomu

Szkolenie Play Therapy (Terapii Zabawą) 15- dniowe na poziomie Dyplomu

Szkolenie akredytowane przez Play Therapy International oraz Academy of Play and Child Psychotherapy (UK)

więcej