SZKOLENIA
playtherapy

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów pracujących terapeutycznie z dziećmi oraz adolescentami oraz dla osób, które zamierzają rozpocząć pracę terapeutyczną.

CEL SZKOLEŃ
playtherapy

Nadrzędnym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia bezpiecznej praktyki w terapii dzieci oraz efektywnego wykorzystania umiejętności terapeutycznych związanych z zabawą w zróżnicowanych warunkach.

PROGRAM SZKOLEŃ
playtherapy

Wszechstronny i spójny program szkolenia jest oparty na kompetencjach terapeutycznych zdefiniowanych przez Play Therapy International jako standard międzynarodowy.
PLAY THERAPY POLAND

Formularz zgłoszeniowy

Wybierz szkolenie

Wybierz szkolenie
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Wybierz termin szkolenia

Wybierz termin szkolenia

Dane osobowe

Dane osobowe


Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie i doświadczenie

Dane kontaktowe w razie nagłego wypadku

Dane kontaktowe w razie nagłego wypadku

Problemy ze zdrowiem / stopień niepełnosprawności

Problemy ze zdrowiem / stopień niepełnosprawności

Oświadczenia i niezbędne zgody

Oświadczenia i niezbędne zgody

Opcje płatności

Opcje płatności

Konto do wpłat za szkolenie:
Bank PKO BP: 72 1440 1185 0000 0000 0328 7742
PLAY THERAPY POLAND
ul. Szlachecka 14
05-077 Warszawa


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Play Therapy Poland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szlacheckiej 14;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu szkolenia.
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Play Therapy Poland, Play Therapy International oraz The Academy of Play and Child Psychotherapy
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu szkolenia
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak kwalifikacji na Szkolenia: Post Graduate Certificate of Therapeutic Play Skills.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Szkolenie Play Therapy (Terapii Zabawą) 15-dniowe na poziomie Certyfikatu

To szkolenie Play Therapy - Certyfikat: praktyczne umiejętności terapeutyczne w Play Therapy (terapii zabawą) jest akredytowane przez Play Therapy International (PTI), Academy of Play and Child Psychotherapy.
Jest jedynym ogólnoświatowym szkoleniem Play Therapy, którego efektywność jest potwierdzona badaniami klinicznymi obejmującymi ponad 19 000 przypadków. Aktualnie ponad 1000 studentów w 21 krajach bierze udział w tym szkoleniu. Pomyślne ukończenie tego szkolenia Play Therapy oraz złożenie portfolio zapewnia międzynarodowy tytuł "Certified Practitioner in Therapeutic Play Skills"- nadawany przez PTUK Register of Play and Creative Arts Therapists. Tytuł zawodowy jest zatwierdzony przez  Professional Standards Authority- niezależną brytyjską organizację, zajmującą się tworzeniem i ochroną standardów w zawodach związanych z ochroną zdrowia ludzi w Wielkiej Brytanii.

ODBIORCY SZKOLENIA
Profesjonaliści, którzy mają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i posiadają co najmniej tytuł licencjata lub wyższy. Szkolenie jest przeznaczone dla:
psychologów, psychologów klinicznych, psychiatrów, psychiatrów dziecięcych, pediatrów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów zajęciowych.

CELE SZKOLENIA
Umożliwienie uczestnikom bezpiecznego i efektywnego wykorzystania umiejętności zabawy terapeutycznej w różnych sytuacjach w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego dzieciom od 3 roku życia z lekkimi i średnimi problemami. Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie:

  • rozumiał zasady leżących u podstaw Play Therapy
  • wykazywał umiejętności doradcze, terapeutyczne i praktyczne pozwalające na prowadzenie terapii przez zabawę
  • wykazywał większą pewność siebie w stosowaniu zabaw terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, również niesłyszącą
  • odpowiednio wykorzystywał techniki - zestaw narzędzi Play Therapy (terapię w piaskownicy, opowiadania terapeutyczne, dramę, taniec i ruch, sztukę, glinę, ciastolinę, rysowanie, malowanie, twórczą wizualizację,      pacynki, zabawę na podłodze, Lego, Messy Play, maski, gry, zabawę z wodą)
  • posiadał praktyczne umiejętności prowadzenia sesji zabaw terapeutycznych z  dziećmi o zróżnicowanych potrzebach emocjonalnych, społecznych, poznawczych i edukacyjnych od 3 roku życia
  • posiadał umiejętność oceny potrzeb dzieci i organizowania warunków do zabawy terapeutycznej
  • posiadał teoretyczna wiedzę na temat rozwoju dziecka i psychologii dziecięcej.
  • posiadał świadomość kwestii etycznych związanych z pracą terapeutyczną z dziećmi
  • posiadał świadomość własnego procesu i rozwoju

STRUKTURA SZKOLENIA CERTYFIKACYJNEGO
Moduł 1 - Wprowadzenie do terapii przez zabawę w ramach Integracyjnego Modelu Holistycznego Play Therapy
Z tego modułu nauczysz się jak:
1. wykorzystywać niedyrektywne umiejętności Terapii Zabawą poprzez zabawę w piaskownicy
2. rozpocząć bezpieczną pracę terapeutyczną z dziećmi z zapewnieniem poufności procesu
3. prowadzić dokumentację dotyczącą terapii dziecka
4. zapewnić dziecku podczas sesji bezpieczeństwo, odpowiednio stawiać i utrzymywać granice
5. stworzyć bezpieczną salę do terapii Play Therapy i serwis terapeutyczny
6. pomyślnie nawiązywać i oceniać relacje terapeutyczne z dzieckiem
7. umiejętnie komunikować się z dziećmi z wykorzystaniem terapii muzyką i ruchem
8. stosować terapię ruchem z wykorzystaniem metody analizy Labana, aby zrozumieć ciało, dynamikę, przestrzeń i relacje, które się rozwijają oraz aby komunikować się z dzieckiem podczas sesji
9. prowadzić bezpieczną i efektywną terapię dzieci w ramach prawnych i etycznych standardów ochrony dzieci
10. rozumieć standardy szkolenia i praktyki w ramach regulacji PTI/PTUK
11. oceniać wpływ aktualnych badań, w tym własnych danych praktyki na leczenie emocjonalnych, behawioralnych i psychicznych trudności dzieci
12. analizować, prezentować, stosować i oceniać zasady kontinuum zabawy terapeutycznej w kontekście spektrum potrzeb dzieci

Moduł 2 - Bezpieczne korzystanie z narzędzi symbolicznych i metafory w Play Therapy
Podczas tego modułu nauczysz się jak:
1. włączać do swojej praktyki wykorzystanie sztuki (rysunek, malarstwo, kolaż itp.), lalek, opowiadań terapeutycznych i gliny
2. demonstrować szeroką wiedzę, zastosowanie i praktykę w zakresie odpowiednich aspektów teorii rozwoju dziecka
3. oceniać interwencje terapeutyczne z dziećmi, które mają problemy z przywiązaniem/traumą, np. w sytuacjach opieki zastępczej
4. stosować w praktyce procedury ochrony dzieci
5. oceniać i z powodzeniem stosować Play Therapy z dziećmi, które mają problemy z zachowaniem, lękiem, niepokojem, nastrojem, snem, żalem i żałobą
6. napisać opowiadanie terapeutyczne oparte jest na teorii Miltona Ericksona i zawierające zasady CBT i NLP, aby osiągnąć określony cel terapeutyczny
7. rozumieć prace z obrazami stworzonymi przez dzieci w rysunku, malarstwie, glinie i w piaskownicach
8. tworzyć pacynki oraz wykorzystywać je w zróżnicowany sposób na przykład do kontrolowania gniewu.

Moduł 3 - Wykorzystanie Terapii Sztuk Ekspresyjnych jako środka przetwarzania i docierania do nieświadomości
Podczas tego modułu nauczysz się jak:
1. przedstawiać i stosować odpowiednie zasady neuronauki w pracy z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami
2. integrować i oceniać zabawę z wykorzystaniem piasku oraz twórczą wizualizację (kierowaną wyobraźnię) jako terapeutyczne interwencje zabawowe Play Therapy
3. oceniać i pracować z dziećmi, które mają trudności w nauce i komunikacji, problemy z uwagą i nadmierną aktywnością (w tym ADHD)
4. analizować, stosować i omawiać konieczność i wpływ bezpiecznego zakończenia procesu w pracy terapeutycznej
5. rozumieć i stosować umiejętności SandPlay Therapy jako "rentgena duszy"
6. stosować technikę kreatywnej wizualizacji, która pomoże Tobie i Twoim klientom skupić się, zakotwiczyć, pielęgnować i doceniać siebie. Ćwiczenia relaksacyjne są często istotnym wstępem do innych interwencji
7. wykorzystywać podstawowe metody statystyczne, aby umożliwić Tobie prezentację i analizę studium przypadku, zarządzanie kliniczne i zrozumienie gromadzonych danych badawczych.

Metody nauki
Poprzez pracę z innymi uczestnikami szkolenia studenci będą mogli uczyć się i doświadczać ról i obowiązków w relacji terapeutycznej. Wykłady teoretyczne będą ograniczone do niezbędnego minimum. Część wykładów jest realizowana on-line. Nauka będzie oparta na doświadczeniu i współpracy z wykorzystaniem par, pracy grupowej, odgrywania ról i prezentacji przypadków. 100 godzin pracy klinicznej z dziećmi pod superwizją jest wymagane jako główna metoda uczenia się.
CZAS TRWANIA
- 15 dni zrealizowane w formie intensywnego 15-dniowego kursu lub 5 trzydniowych modułów
- 9 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia - na złożenie prac akademickich
- 18 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia - na ukończenie pracy klinicznej i 100 godzin praktyki pod superwizją.

Po pomyślnym ukończeniu programu przyznawany jest tytuł: Post Graduate Certificate of Therapeutic Play Skills (Podyplomowy Certyfikat Umiejętności w Zabawie Terapeutycznej).
Po nim następuje kolejny poziom, czyli Dyplom, który prowadzi do uzyskania kwalifikacji terapeuty Play Therapy (Terapeuty Terapii Zabawą).

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU
Certyfikat Post Graduate Certificate in Therapeutic Play Skills in Play Therapy zostanie przyznany po wykonaniu poniższych prac w ciągu 20 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia: 
- studium przypadku, obejmujące pracę z dzieckiem przez co najmniej 12 sesji i pokazujące wyraźną integrację teorii i praktyki; (ok. 4000 słów).
- esej: połączenie doświadczeń wynikających z wykonania Sand Tray z zasadami terapii niedyrektywnej Virginii Axline (ok.1000 słów).
- napisanie opowiadania terapeutycznego dla wybranego klienta ze specyficznymi trudnościami (ok.1000 słów). Refleksje dotyczące przeczytanego dziecku opowiadania oraz analiza opowiadania (ok.1000 słów). W sumie 2000 słów.

- esej: porównanie dwóch teorii rozwoju dziecka (ok.2000 słów).
- esej: analiza ruchu według nauczanej teorii Laban Movement Analysis (ok.1000 słów).
- utworzenie i przeprowadzenie prezentacji PowerPoint (PPT) dotyczącej umiejętności związanych z Play Therapy. Refleksje i analiza przeprowadzonej prezentacji (ok. 1000 słów).
- napisanie twórczej wizualizacji dla wybranego klienta (ok.1000 słów). Refleksje oraz analiza przeczytanej dziecku twórczej wizualizacji (ok.1000 słów). W sumie 2000 słów.
- prowadzenie Dziennika Procesu, który obejmuje okres szkolenia, codzienne sesje z klientami oraz sesje z superwizorem. Zakończenie pisania Dziennika Procesu następuje po przepracowaniu 100 godzin pracy klinicznej.
- 100 godzin pracy indywidualnej z dziećmi z wykorzystaniem terapii zabawą.
- regularna superwizja (1 godzina superwizji na 6 godzin pracy klinicznej) z superwizorem Play Therapy PTI.
- 80% obecność na szkoleniu.


Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
Maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 12 osób.Miejsce szkolenia: Warszawa, Aleja Piłsudskiego 4 A lokal 2, 05-077 Warszawa

Koszt: 12500 zł

Terminy szkoleń i zjazdów

SZKOLENIA playtherapy

Szkolenie wprowadzające do Play Therapy (Terapii Zabawą)
1-dniowe

Szkolenie wprowadzające do Play Therapy (Terapii Zabawą) 1-dniowe

Szkolenie dla osób zainteresowanych Play Therapy (Terapią Zabawą)

więcej
Szkolenie Play Therapy 
(Terapii Zabawą)
15-dniowe na poziomie Certyfikatu

Szkolenie Play Therapy (Terapii Zabawą) 15-dniowe na poziomie Certyfikatu

Szkolenie akredytowane przez Play Therapy International oraz Academy of Play and Child Psychotherapy (UK)

więcej
Szkolenie Play Therapy 
(Terapii Zabawą)
15- dniowe na poziomie Dyplomu

Szkolenie Play Therapy (Terapii Zabawą) 15- dniowe na poziomie Dyplomu

Szkolenie akredytowane przez Play Therapy International oraz Academy of Play and Child Psychotherapy (UK)

więcej