Niezwykły proces odkrywania dziecka, jak i terapeuty
Praktyka pod superwizją ułatwia rozwój umiejętności wglądu w siebie. To inwestycja w lepsze dostrojenie się do dziecka i bardziej efektywny proces terapeutyczny.

Zadania

Superwizja pełni trzy funkcje: edukacyjną, wspierającą oraz kierowniczą.
Funkcja edukacyjna superwzji:
- dostarcza bezpiecznej przestrzeni dla osoby superwizowanej do refleksji nad zawartością oraz procesem terapeutycznym w jej pracy
- rozwija zrozumienie oraz umiejętności związane z pracą
- pomaga odnieść teorię do praktyki
- możliwia osobie superwizowanej odpowiednio wykorzystać jej podejście do pracy z dziećmi na rożnych etapach rozwojowych
- daje możliwość tworzenia i rozwijania nowych pomysłów

Funkcja wspierająca superwizji:
- umożliwia dokonanie oceny siebie jako terapeuty oraz jako osoby
- umożliwia planowanie kariery zawodowej w oparciu o cechy osobowe oraz doświadczenie zawodowe osoby superwizowanej
- daje konstruktywną, pozytywną ale też krytyczną informację zwrotną
- oferuje przestrzeń do refleksji i wyjaśnienia tego, co wyłania się w pracy
- pozwala na eksplorowanie reakcji terapeuty na to, co wylania się w procesie
- potwierdza, że praca terapeutyczna została wykonana zgodnie ze standardami pracy z dziećmi.

Funkcja kierownicza superwzji:
rozwój umiejętności pracy terapeutycznej w niezależny sposób w każdej relacji.

Superwizor tworzy osobom superwizowanym przestrzeń do refleksji nad zawartością i procesami ich klientów. Zagadnienia wyłaniające się podczas superwizji mogą dotyczyć technik terapeutycznych, relacji terapeutycznej, złożonych trudności, dylematów etycznych czy też spraw, które wpływają na terapeutę w sposób osobisty w efekcie procesu terapeutycznego klienta.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
ul. Piłsudskiego 4A / lok.2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU