Play Therapy- to terapia zabawą
Poprzez bawienie się terapeuci mogą pomóc dzieciom w nauczyć się bardziej adaptacyjnych zachowań w sytuacjach, w których dziecko prezentuje deficyty emocjonalne, czy społeczne.

Terapia traumy- część 3: efektywność terapii traumy zależy od naszego zrozumienia jak dzieci uczą się i przyswajają nowe doświadczenia

Zrozumienie sposobów, w jaki dzieci uczą się i przyswajają nowe doświadczenia, jest kluczowe dla zwiększenia efektywności terapii traumy . Dzieci najefektywniej przyswajają nowe informacje poprzez doświadczenia kinestetyczne, czyli te związane z ruchem i dotykiem. Jean Piaget, psycholog rozwojowy, wskazał, że rozwój poznawczy dziecka rozpoczyna się od fazy sensomotorycznej, aby stopniowo ewoluować w kierunku bardziej złożonych procesów myślowych.
W związku z tym terapia dzieci powinna angażować różnorodne kanały dostarczania informacji, szczególnie te zmysłowe, takie jak wzrok, słuch, a przede wszystkim dotyk. Zabawki i rekwizyty terapeutyczne odgrywają tutaj nieocenioną rolę, ponieważ dzięki nim dzieci mogą angażować wszystkie preferowane kanały uczenia się, co sprawia, że terapia jest bardziej skuteczna.
Wybierane przez terapeutę zabawki i rekwizyty w terapii traumy służą do zakotwiczenia dziecka w treści terapeutyczne podczas sesji. Rodzaj zabawek dla danego klienta warto jest dobierać do treści związanej z traumą dziecka. Powiązanie trudnych treści terapeutycznych z manipulowaniem np. zabawnymi rekwizytami znacznie zwiększa tolerancję dziecka na podejście do trudniejszych tematów.
Rekwizyty blisko powiązane z traumą coraz bardziej eksponują dziecko na emocje związane z traumą. Np. w terapii chłopca, którego ojciec był znanym sportowcem i zmarł nagle, zakupiłam puchary, medale, ale też nagrobki, świeczki. Chłopiec na początku używał głównie medali, pucharów, stopniowo włączając nagrobki, świeczki, potem krzyże wykonane z gałązek etc.
Podczas sesji wszystkie zabawki znajdują się w zasięgu wzroku i rąk dziecka. W niedyrektywnym podejściu czekamy, aż dziecko samo wybierze zabawki. W interwencjach dyrektywnych unikamy bezpośredniości i wybierając zabawkę dla dziecka raczej skupiamy się na tych, które dziecko wykorzysta do rozwoju nowych umiejętności emocjonalnych przydatnych w dalszej terapii traumy.
Podsumowując: wykorzystanie zabawek jako narzędzi terapeutycznych otwiera nowe możliwości dla terapeutów, umożliwiając im budowanie poczucia spójności pomiędzy sesjami terapeutycznymi a codziennym życiem dzieci.
#PlayTherapy #TerapiaZabawą #WsparcieDlaDzieci #HealingThroughPlay

Dowiedz się więcej


Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU