Co to jest Play Therapy?
Poprzez bawienie się terapeuci mogą pomóc dzieciom w nauczyć się bardziej adaptacyjnych zachowań w sytuacjach, w których dziecko prezentuje deficyty emocjonalne, czy społeczne.

O mnie

Nina Ambroziak

 

Moją pasją jest terapia dzieci i rozwój ich potencjału poprzez stworzenie im warunków, w których poznają własne możliwości, zbudują poczucie własnej wartości, odnajdą odpowiedź na najważniejsze pytanie w ich życiu: Kim jestem?

Nina Ambroziak

Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą, superwizorem i trenerem Play & Creative Arts Therapies. W sposób holistyczny podchodzę do terapii dziecka biorąc pod uwagę jego potrzeby psychiczne, emocjonalne, fizyczne, uwzględniając środowisko, w którym żyje. Moje szczególne zainteresowanie jest skierowane na terapię zabawą. Udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach umożliwia mi integrowanie w terapii dziecka pomysłów z różnych podejść.

Jestem członkiem Play Therapy International, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Pracuję zgodnie z ich zasadami Kodeksów Etycznych. Moja praca jest poddawana stałej i regularnej superwizji przez superwizorów certyfikowanych przez Play Therapy International

 

Doświadczenie zawodowe

Play Therapy Poland- Dyrektor ds Szkoleń, Trener
Leeds Beckett University- Londyn- wykładowca i trener Play Therapy
APAC (The Academy of Play and Child Psychotherapy)- Uckfield- trener Play Therapy
Gabinet Play Therapy- Warszawa- psycholog, terapeuta Play Therapy
Przedszkola Niepubliczne- psycholog, terapeuta Play Therapy
Pracownia Psychologiczna Ego - Warszawa- psycholog, terapeuta Play Therapy
Instytut Matki i Dziecka: Klinika Laryngologii i Audiologii w Warszawie- psycholog
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Z Wadą Słuchu Usłyszeć Świat w Warszawie- psycholog, terapeuta
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela- wykładowca studiów podyplomowych

Kwalifikacje

2023 Training as a Filial Play Trainer and Course Director- training approved by Play Therapy International and Academy of Play and Child Psychotherapy
2019 Training as a Diploma Trainer and Course Director- training approved by Play Therapy International and Academy of Play and Child Psychoterapy
2017 Certificate Course Director II- training approved by Play Therapy International and Academy of Play and Child Psychoterapy

2017 Post Graduate Diploma in Practice Based Play Therapy- 30-day training course accredited by PTUK, PTI, Leeds Beckett University
2016 Certificate Course Director I- training approved by Play Therapy International and Academy of Play and Child Psychoterapy
2016 Clinical Supervisor - training course approved by PTUK, accredited by the Professional Standars Authority and recognised as a Post Qualifying course by Leeds Beckett University
2015 Post Graduate Diploma in Play Therapy - training course approved by Play Therapy UK, training course approved by Play Therapy International and Leeds Beckett University
2014 Postagraduate Certificate in Therapeutic Play Skills- training accredited by Canterbury Christ Church University
2014 Postagraduate Certificate In Therapeutic Play -Certficate of Practice accredited by International Board of Examiners of Child and Play Therapy
2011 Studia Podyplomowe: Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny- Uniwersytet Warszawski
2004 Dyplom magistra Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku: Psychologia (Warsaw School of Social Psychology: Division of Psychology)

Szkolenia

2023 Szkolenie TraumaPlay Foundational Training- Trauma Play Institute- Paris Goodyear Brown
2016 Szkolenie: Prawne Aspekty Wykonywania Zawodu Psychologa/Psychoterapeuty
2016 Szkolenie: Gestalt Play Therapy- Instytut Doświadczania
2015 Szkolenie: Psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT- Mentalization Based Treatment) -Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Pracownia Psychoterapii Humani w Poznaniu we współpracy Anna Freud Centre w Londynie
2010 Certificate of Completion: Sensory Integration Assessment and Intervention for Individuals with Autism. Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.
2009 Szkolenie: Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR. Pracownia Testów Psychologicznych.
2009 Certificate of Completion: Clinical Assessment and Practical Interventions for Praxis: From Ideation to Execution . Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.
2009 Szkolenie: Neuroobrazowanie struktury i funkcji ludzkiego mózgu cz.I, cz.II- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
2009 Kurs: Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany.Masgutowej- cz.I.- Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.
2009 Kurs: Diagnozowanie integracji odruchów dynamicznych i posturalnych- cz. I- Aspekt neurosensomotoryczny dr Swietłany Masgutowej- Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.
2008 Kurs dla nauczycieli nt. Rozpoznawania i terapii opóźnienia neurorozwojowego u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, wg integracji odruchów Dr Sally Goddard- The Institute for Neuro- Physiological Psychology INPP Ltd.
2007 Warsztaty doskonalące dla terapeutów Integracji Sensorycznej. Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.
2007 Diagnoza psychologiczna dziecka z objawami nadpobudliwości psychoruchowej. Szkolenie Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP.
2006 Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej. Szkolenie II stopnia. Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.
2006 Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego- kurs doskonalący w CMPPP.
2006 Wideotrening Komunikacji- kurs wprowadzający do metody. CMPPP.
2005 Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej. Szkolenie I stopnia. Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli.
2003-2004 Socjoterapia Dzieci i Młodzieży- moduł specjalizacyjny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU