Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Konspekt

NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO POKONYWANIA TRUDNOŚCI DZIECKA

Szkolenie w unikalny sposób integruje podejście niedyrektywne i dyrektywne w Play Therapy. Zawartość programowa jest oparta na teorii i praktyce psychologii humanistycznej, zwłaszcza pracy Virginii Axline ( "Dibs in Search of Self"), Carla Rogersa oraz Gestalt Play Therapy Violet Oaklander. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z dorobkiem Johna Bowlby, Margaret Lowenfeld, Donalda Winnicotta, Rachel Pinney itp . Szkolenie kładzie również nacisk na duchowy aspekt rozwoju człowieka. Szkolenie będzie wzbogacone możliwością medytacji oraz wszelkimi formami kreatywnymi. 

Podstawą szkolenia Play Therapy jest niedyrektywna terapia przez zabawę, jako bezpieczna i efektywna terapia dzieci.
Metody i umiejętności terapii dyrektywnej Play Therapy są nauczane na trzecim stopniu modelu treningowego PG Diploma. 

Program nauczania szkolenia PG Certificate Play Therapy jest oparty na zasadach kontaktu terapeutycznego z dziećmi opracowanych przez Virginię Axline w USA. Poza jej zasadami, do programu włączone zostały liczne ulepszenia powstałe w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, Azji i Afryce. Ulepszenia te umożliwiają kulturową adaptację Play Therapy do pracy terapeutycznej z dziećmi również w Polsce.

Aktualnie życie dzieci jest mocno kontrolowane oraz normalizowane. Niedyrektywne podejście w Play Therapy oferuje dziecku możliwość dokonywania samodzielnych wyborów oraz przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje. Daje również możliwość wyrażenia siebie w sposób swobodny, będąc przy tym akceptowanym bezwarunkowo przez terapeutę. Najgłębsze uczucia dziecka są szanowane i respektowane przez terapeutę. Zabawa dziecka nie jest interpretowana, czy oceniana w jakikolwiek sposób przez terapeutę.

Ta wolność dziecka w zabawie może zostać osiągnięta dzięki ufnej, akceptującej postawie terapeuty, dzięki jasno określonej strukturze kontaktu terapeutycznego. Z tego względu terapeuta przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, siebie oraz otoczenia. Dzięki przestrzeganiu przez terapeutę tych granic, dziecko może osiągnąć poczucie wolności wyboru. Przestrzeganie granic czasowych związanych z rozpoczynaniem i kończeniem sesji jest ważne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka. W ten sposób czas sesji terapeutycznej jest spostrzegany przez dziecko jako stały i niezmienny, a to z kolei pozwala dziecku bezpiecznie eksplorować i rekonstruować doświadczenia, tworzyć własny świat w czasie sesji. Czasami terapia niedyrektywna wymaga uzupełnienia innymi podejściami. Np. podczas pracy z dziećmi w stadium termalnym choroby, z dziećmi w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby, wymagane jest włączenie terapii krótkoterminowej. 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU