Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Cele szkolenia

Nadrzędnym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia bezpiecznej praktyki w terapii dzieci oraz efektywnego wykorzystania umiejętności terapeutycznych związanych z zabawą w zróżnicowanych warunkach. Dzięki szkoleniu terapeuta będzie mógł wspierać dziecko w pokonywaniu zarówno niewielkich, jak również umiarkowanych problemów. Podczas szkolenia uczestnicy będą przede wszystkim uczyli się stosowania zestawu metod terapeutycznych "Play Therapy Tool-Kit". Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik powinien:

 • umieć komunikować się z dzieckiem przy użyciu techniki terapeutycznych z "Play Therapy Tool- Kit" włączając w to: media kreatywne, terapię w piaskownicy, rysowanie i malowanie, ruch, dramę, opowiadania, kreatywną wizualizację, pacynki oraz glinę
 • umieć utworzyć własną praktykę terapeutyczną
 • nauczyć się praktycznych umiejętności prowadzenia z dzieckiem indywidualnej sesji terapeutycznej Play Therapy
 • umieć obserwować i analizować postawę dziecka, jego ruchy
 • umieć przygotować indywidualną dla dziecka wizualizację kreatywną
 • umieć napisać opowiadanie terapeutyczne
 • umożliwić dziecku wyrażenie swoich emocji poprzez glinę, pacynki
 • właściwie rozumieć i stosować zasady Play Therapy
 • posiadać zdolność do oceny potrzeb dziecka
 • posiadać zdolność do tworzenia warunków sprzyjających zabawie terapeutycznej
 • osiągnąć poczucie pewności siebie w stosowaniu zabawy terapeutycznej z dziećmi i adolescentami
 • nauczyć się praktycznych umiejętności terapeutycznych, które pozwalają na prowadzenie zabawy terapeutycznej
 • dostrzegać, rozumieć i doceniać zagadnienia etyczne związane z terapią dzieci
 • posiadać wiedzę dotyczącą psychologii dziecka
 • posiadać wiedzę dotyczącą teorii przywiązania oraz teorii rozwoju dziecka oraz umiejętność ich wykorzystania podczas sesji terapeutycznej
 • znaleźć odpowiedzi na pytania pojawiające się w terapii dziecka
 • mieć świadomość własnego procesu oraz rozwoju
 • zdobyć wiedzę na temat siebie

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU