Terapeuta Play Therapy jest w świecie dziecka
Terapeuta podczas procesu jest w świecie uczuć dziecka, myśli dziecka, życzeń i planów dziecka. Terapeuta podąża za dzieckiem.

Metody nauczania

Uczestnicy szkolenia będą uczyli się roli i odpowiedzialności w relacji terapeutycznej poprzez ćwiczenia i pracę z pozostałymi uczestnikami.
70 % czasu szkolenia stanowią ćwiczenia.
Uczenie się będzie oparte na doświadczeniach oraz współpracy z innymi uczestnikami szkolenia.
Bezpośrednie doświadczenia uczestnicy zdobędą w parach, małych i dużych grupach roboczych, poprzez odgrywanie ról, obserwację, obserwację uczestniczącą oraz prezentacje przypadków.
Praca w zróżnicowanych grupach będzie stanowiła również bazę do eksplorowania własnego potencjału osobowego oraz zawodowego.
Praca nad podstawami teoretycznymi będzie ograniczona do niezbędnego minimum i będzie odbywała w małych grupach.
Lektura materiałów szkoleniowych oraz realizacja zadań będą konsolidowały materiał z doświadczeń prowadzonych podczas szkolenia. Zadania będą tematem dyskusji grupowych w kolejnych dniach szkolenia.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU