Dla kogo jest Play Therapy?
Play Therapy jest wskazana dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, jak również z problemów rozwojowych .

Niepełnosprawność

  • obniżona sprawność słuchowa, głuchota
  • obniżona sprawność funkcjonowania społecznego
  • obniżona sprawność komunikowania się (zaburzenia mowy, jąkanie się)
  • zespół Aspergera
  • autyzm
  • obniżona sprawność ruchowa
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU