Play Therapy- to terapia zabawą
Poprzez bawienie się terapeuci mogą pomóc dzieciom w nauczyć się bardziej adaptacyjnych zachowań w sytuacjach, w których dziecko prezentuje deficyty emocjonalne, czy społeczne.

Terapia traumy- część 1.: terapeuta- jako narzędzie

Zaczynamy nasz cykl wpisów o terapii traumy u dzieci. Ich celem jest pokazanie innego spojrzenia na terapię traumy u dzieci z wykorzystaniem kreatywnych narzędzi wykorzystywanych w Play Therapy.

Jak wiecie najważniejszym narzędziem w gabinecie Play Therapy jest .... terapeuta. Dlatego też zaczniemy nasz cykl od terapeuty. Poniżej przygotowaliśmy dla Was ankietę do Waszego użytku. Pomyślcie o odpowiedziach na każde pytanie

 

 Prosimy o ocenę poniższych stwierdzeń, korzystając z następującej skali: 1 - Zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - Raczej się nie zgadzam, 3 - Neutralny/Trudno powiedzieć, 4 - Raczej się zgadzam, 5 - Zdecydowanie się zgadzam.

1. Terapeuta posiada rozległą wiedzę na temat traumy i jej wpływu na rozwój dziecka.

2. Terapeuta regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje w zakresie terapii traumy.

3. Terapeuta wykorzystuje techniki i metody pracy sprawdzone w pracy z dziećmi doświadczającymi traumy.

4. Terapeuta buduje bezpieczną i zaufaną relację z dzieckiem.

5. Terapeuta jest empatyczny i wrażliwy na potrzeby dziecka.

6. Terapeuta potrafi dostosować podejście do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

7. Terapeuta jasno i zrozumiale komunikuje się z dzieckiem.

8. Terapeuta angażuje dziecko w proces terapii, zachęcając do wyrażania myśli i uczuć.

9. Terapeuta efektywnie współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka, informując ich o postępach w terapii.

10. Terapia przynosi pozytywne zmiany w zachowaniu i samopoczuciu dziecka.

11. Terapeuta skutecznie pomaga dziecku w radzeniu sobie z objawami traumy.

12. Terapia przyczynia się do poprawy relacji dziecka z rodziną i rówieśnikami.

 

Jeśli na którekolwiek pytanie uzyskałaś 3 punkty lub mniej, wówczas może to oznaczać, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia w dotychczasowej praktyce, aby chronić siebie i swoich klientów.

Dowiedz się więcej


Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU