Play Therapy- to terapia zabawą
Poprzez bawienie się terapeuci mogą pomóc dzieciom w nauczyć się bardziej adaptacyjnych zachowań w sytuacjach, w których dziecko prezentuje deficyty emocjonalne, czy społeczne.

Znaczenie zabawy dla rozwoju dzieci

Zabawa, według wielu badaczy, jest nie tylko centralną aktywnością dzieciństwa, ale również kluczowym źródłem rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci. Fisher (1992) i Ginsburg (2007) podkreślają, że jest to zabawa stanowi język dziecka, pozwalający wyrazić trudne doświadczenia. Dlaczego zabawa odgrywa tak istotną rolę w życiu dzieci? Co takiego dzieje się podczas zabawy dzieci?

Zabawa charakteryzuje się ośmioma kluczowymi cechami, które różnią ją od jakiejkolwiek aktywności (zgodnie z badaniami Barnetta (1990), Graya (2011) oraz Schaefera i Drewesa (2014):
1. wolny wybór: zabawa jest aktywnością, którą dzieci wybierają spontanicznie, nie podlegając żadnym przymusom.
2. motywacja wewnętrzna: zabawa to aktywność, którą napędza wewnętrzna motywacja dziecka, nie presja zewnętrzna.
3. skoncentrowanie się na środkach, a nie celach: zabawa skupia się na samym procesie i doświadczeniach, a nie na konkretnym celu czy rezultacie.
4. pozytywne skutki: zabawa przynosi pozytywne skutki, wpływając korzystnie na rozwój dziecka.
5. kierowana osobiście: każde dziecko może indywidualnie kształtować swoją zabawę, zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.
6. aktywne zaangażowanie: zabawa obejmuje aktywne uczestnictwo dziecka, poprzez zaangażowanie jego umysłu, ciała i emocji.
7. nieliteralność/pretensjonalność: zabawa często obejmuje nieliteralność i odgrywanie ról, co umożliwia dziecku eksplorację różnych scenariuszy w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego dla siebie rozwiązania.
8. elastyczność: zabawa jest elastyczna, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i sytuacji, co wspiera kreatywność i rozwój dziecka.
Wszystkie te cechy sprawiają, że zabawa staje się nie tylko formą rozrywki, ale również istotnym narzędziem wspierającym rozwój osobowy dzieci, młodzieży ale też osób dorosłych ka na wielu płaszczyznach.

Podsumowanie
Play Therapy (terapia zabawą) jest potężnym i skutecznym podejściem do wzmacniania dobrostanu emocjonalnego. Wykorzystując zabawę jako środek komunikacji i wyrażania emocji, osoby mogą eksplorować swoje uczucia, rozwijać strategie radzenia sobie i budować odporność. Bez względu na to, czy jest stosowana u dzieci, nastolatków czy dorosłych Play Therapy oferuje bezpieczne i wspierające środowisko dla osobistego wzrostu i zdrowienia. Jej skuteczność w radzeniu sobie z szerokim spektrum problemów emocjonalnych i behawioralnych została potwierdzona przez badania i praktykę kliniczną. Play Therapy- jako metoda skupiona na dbaniu o dobrostan emocjonalny dzieci i młodzieży, staje się cennym narzędziem do promowania zdrowia psychicznego i stymulowania pozytywnych zmian nawet u małych dzieci, ale też nastolatków i osób dorosłych.

Dowiedz się więcej


Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas
+48 501 460 714
Adres

PLAY THERAPY POLAND
Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 4A  lokal 2 (I piętro)
05-077 Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU